Om oss

Om oss

Transiro är ett börsnoterat bolag på NGM (Nordic Growth Market). Koncernen består av moderbolaget Transiro Holding och dotterbolagen Transiro Retail, Transiro In Store och Transiro Eco Transport. Huvudkontoret är i Stockholm.
Verksamheterna Transiro Retail, Transiro In Store och Transiro Eco Transport sitter på Malmökontoret som startade 1988 med utveckling av affärssystem för färgbranschen och bussbranschen.

Transiro In Store har det egenutvecklade affärssystemet Kassanova som är ett av de ledande affärssystemen inom Järn- Bygg- och Färgfackhandeln. Inom Retail har man nyligen expanderat och lyft in affärssystemet Microsoft Dynamics för fortsatt tillväxt.

Transiro Eco Transport är ledande på planerings- och affärssystem för transportbranschen med inriktning på buss. Med den egenutvecklade produkten Klartext Bussbokning för hantering av beställnings- och linjetrafik samt produkten Omnis för hantering av ersättningstrafik.

Värderingar

På Transiro arbetar vi utifrån värderingar. Dessa värderingar definierar hur vi är, hur vi agerar mot varandra och mot våra kunder. Det är viktigt att alla har förståelse för våra värderingar så att vi tillsammans kan arbeta framåt i dagens tuffa och konkurrensutsatta marknad.

Respekt för varandra – Ärlighet och pålitlighet – Arbetsglädje ger bättre resultat – Kompetensutveckling ger kvalité – Nytänkande och kreativitet