Klartext Mobil App

Digitala körordrar med Klartext Mobil

Mobilappen Klartext Mobil är en tillvalsmodul för dig som arbetar i Klartext Bussbokning. Tjänsten digitaliserar och automatiserar hela arbetesflödet kopplat till körordrar och uppdrag. All pappershantering försvinner.

Chauffören får sina uppdrag direkt i mobilen
Chauffören installerar appen i sin telefon och får tillgång till körordrar, arbetsschema och tjänstebeskrivningar.
Körordrar som registreras i Klartext Bussbokning skickas automatiskt till appen, vid en av er angiven tid. Chauffören bekräftar, och låser sina uppdrag, i appen.

Trafikledningen kan följa uppdragen i systemet
Alla uppgifter kopplat till en körorder presenteras tydligt. Trafikledningen ser vilka chaufförer som har bekräftat sina uppdrag och kan följa körningen i realtid från kontoret. De ser också om chauffören gör noteringar under körsträckan.

GPS-rapportering av kvittenspunkter i realtid
Klartext Mobil skickar in GPS-punkter längs körrutten och rapporterar körtid, körsträcka samt hastighet. Chaufförerna kan ange upp till 5 kvittenspunkter och lämna noteringartill trafikledningen under körningens gång.

Kortare tid från order till fakturering
I samma stund som chauffören markerar körningen avslutad, finns all data kopplat till faktureringen tillgänglig på kontoret. Appen jämför inskickad data med planerad körsträcka och gör det möjligt att se korrekta kostnadsutfall. Det underlättar faktureringsarbetet.

Beställ Folder

Ladda ner vår folder och läs mer om Klartext Mobil App