Klartext Mobil App

Integritetspolicy / Privacy Policy

Integritetspolicy
Transiro Eco Transport tillhandahåller programvaror och mobilappar. Genom detta dokument vill vi tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig vår tjänst och ge dig bästa möjliga upplevelse av den och när du är i kontakt med oss. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och hur dessa uppgifter behandlas.

Ansvarig för dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det företag ni kör körningar för och använder Transiro Eco Transports programvaror och mobilappar. Transiro Eco Transport är leverantör av programvaror och Klartext Mobil som nedan kallas “Tjänsten”. Företaget är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för tekniska säkerhetsåtgärder och hantering av personuppgifter i Tjänsten. Du som är användare av Tjänsten kallas nedan för “Användare”. Organisationen ansvararar för att inaktivera användaren i Tjänsten för de fall användaren inte längre är behörig.
Personuppgifter som lagras i Tjänsten innefattar följande personuppgifter; e-postadress, ditt namn, adress, personnr, mobilnummer samt telefonnummer. Utöver detta lagras även din körningshistorik som är synlig i tjänsten. Personuppgifter lagras för att fullgöra åtaganden gentemot dig och/eller din organisations avtal för Tjänsten. Tillhör du en organisation som använder Tjänsten, kan en trafikledare se all din körningshistorik samt komma åt statistik på platser, hastighet och tider.
– Dina kontouppgifter lagras så länge kontot är aktivt.
– Dina kontouppgifter avpersonifieras när ditt konto inte längre är aktivt, dvs den informationen som kan identifiera dig raderas.
– Organisationen ansvarar för hur länge din körningshistorik lagras.

Transiro Eco Transport underbiträden
För att upprätthålla Tjänsten har Transiro Eco Transport samarbetsavtal med underleverantörer (samtliga inom EU) som hanterar dina personuppgifter för Transiro Eco Transports räkning. Personuppgiftsbiträdets och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från Transiro Eco Transport. Biträdet får inte anlita ett annat biträde utan att i förhand fått ett skriftligt tillstånd från Transiro Eco Transport. Biträdet som Transiro Eco Transport anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att Användarens rättigheter skyddas.
– SMS tjänst: För utskick av körningsbekräftelse som SMS (hanterar mobilnummer)
– E-posttjänst: För utskick av körningsbekräftelse/kvitto via e-post (hanterar e-post)
– Bekräftelse: Funktioner i Tjänsten (hanterar bekräftelse med namn, mejl och mobilnummer)
– Konsultbolag: Sköter teknikutveckling av Tjänsten samt support (har med viss behörighet tillgång till användares personuppgifter så som namn, mobilnummer, e-post)
– Drift: Sköter serverdrift av Tjänsten support (har indirekt med viss behörighet tillgång till användares personuppgifter så som namn, mobilnummer, e-post)

Dina rättigheter
Som användare av Tjänsten har du flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd genom radering av personuppgifter. Men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och användande i
direktmarknadsföring.

Hantering av dina personuppgifter
Dina personuppgifter används endast för att tillhandahålla Tjänsten. Dina personuppgifter lämnas aldrig vidare till utomstående och används ej heller för marknadsföring eller nyhetsbrev direkt från oss på Transiro Eco Transport. Transiro Eco Transport förbehåller sig möjligheten att kunna använda dina uppgifter för att i nödfall kunna informera om akuta incidenter som direkt kan påverka dig som nyttjare av Tjänsten.

Platsinformation
Klartext Mobil samlar in positioner när du aktivt påbörjar ett uppdrag och under uppdragets utförande. Positionerna skickas till organisationen som använder Tjänsten för att kunna följa upp statistik på platser, hastighet, körsträcka och tider. Organisationen bestämmer när insamlad data ska raderas.

Kontakt
Om du har frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta vår Support genom de kontaktuppgifter som finns på Transiro Eco Transports hemsida.