Axelssons Turisttrafik byter till Klartext BussbokningAxelssons

Turisttrafik har haft en kraftig tillväxt på senare tid och övertog skoltrafiken i Örebro med start hösten 2023. Man har också bildat ett gemensamt bolag tillsammans med Ellénius Buss.
Nu gör man en översyn av administrationssystem i den gemensamma satsningen med Ellénius Buss och man väljer att byta ut sitt planeringssystem till Klartext Bussbokning.
Med Klartext Bussbokning kan man driva båda bolagen i ett och samma system och på så vis optimera sina uppdrag på bussar och chaufförer. Man effektiviserar också kommunikationen mellan trafikledning och förare med Klartext digitala lösning där alla chaufförerna har en app. De digitala körordrarna skickas automatisk ut till alla chaufförer med automatisk återrapportering av körsträcka och tid. Tidsbesparingen blir stor med digitala körordrar och man kan fakturera ut verkligt utfall. Man har också valt att koppla på Klartext nya integration mot Fortnox för en smartare hantering av reskontran med minskad administrativ börda.
Vi på Transiro tackar för förtroendet att leverera deras nya verksamhetssystem.