Transiro är idag det marknadsledande affärs- och planeringssystemet för bussbolag i Sverige och nu lanserar bolaget ett helt nytt stöd för linjetrafikplanering i sin produkt Klartext Bussbokning.

Utvecklingen av ett nytt linjestöd är en del i ambitionen att fortsatt vara ledande inom planeringssystem för bussbranschen och även driva expansion inom linjetrafik.
Klartext Bussbokning är unika genom att kunna hantera både beställningstrafik, skoltrafik och linjetrafik i ett och samma system i kombination med digitala körordrar via Mobilapp.
Den nya linjemodulen hanterar linjetrafik på en nivå som är dynamisk på andra premisser än tidigare.
En av styrkorna i lösningen är stöd för inläsning av linjedata och vagnomlopp från Länstrafikbolagen. Idag arbetar alla Länstrafikbolagen i Sverige i ett system som genererar linjer och vagnomlopp men de bedriver inte trafiken själva. Trafiken är upphandlad och bedrivs av enskilda, oftast privata bussbolag som kör på uppdrag åt Länstrafikbolagen.
Med inläst data i Klartext bygger men sedan arbetstjänster och schemaläggning samt validering mot kör- och vilotidsreglerna innan tilldelningen görs på chaufförer och bussar.
Första kunden är nu driftsatt med nya linjemodulen och under året kommer vi fortsätta rulla ut till befintliga kunder. Tidsbesparingar för bussbolagen med stödet av inläsningsfunktionen är stor och minskar risken för felkällor. Hela systemlösningen blir dynamisk och man kan snabbt och enkelt göra förändringar. Man kommer också kunna använda Klartext för att räkna på anbud mot Länstrafikbolagen.
Transiros satsning på nya linjestödet öppnar också upp möjligheten för Klartext Bussbokning att expandera och få större kunder i bussbranschen.
Den första officiella lanseringen blir den 18-19 april där Transiro ställer ut på Sveriges Bussföretags mässa i Tylösand. Sveriges Bussföretag är en branschorganisation där merparten av Sveriges bussföretag är medlemmar och där Transiro är medlem.