Telepass som även inkluderar Sydbuss och C4 Transport väljer nu att köra Klartext Bussbokning som sitt nya planeringssystem och med vår nya Mobila lösning – Klartext

På så vis får alla chaufförer sina körningar direkt i mobilen och trafikledningen kan enkelt följa upp uppdragen med körtid och körda kilometer.
En effektivare hantering och en stor tidsbesparing mot manuella körordrar.
Telepass startades 2011 och har huvudfokus på persontransporter åt samhället inom färdtjänst, sjukresor, skolresor och skolskjuts.
Vi på Transiro Eco Transport tackar Otto Svensson och Jenny Håkansson för förtroendet att leverera deras nya system.